Your search results

Sázejte s námi stromy a pomáhejte přírodě

Aktuálně jsme s Vaší pomocí již vysadili 938 stromů.

Naším přesvědčením je, že příroda potřebuje naši pomoc. Rozhodli jsme se tedy pomáhat zalesňovat planetu, dávat lidem práci a vytvářet tak lepší místo pro život. Stromy a lesy poskytují nenahraditelné přírodní bohatství důležité jak k běžnému chodu planety, tak i k možnému přežití lidí a zvířat.

Začali jsme spolupracovat s neziskovou organizací Eden Project, která se primárně zaměřuje na výsadbu stromů a zalesňování poškozených oblastí. K výsadbě stromů se zaměstnává lokální obyvatelstvo, což přispívá ke snížení chudoby v dané oblasti. Aktuálně k sázení dochází v oblastech Nepál, Haiti, Kenya, Ethiopie, Madagaskar, Indonésie, Filipíny, Brazílie a Mosambik.

Využijte naše služby a my pomůžeme přírodě vysazením stromů.

 

Zachování a obnova přírodních nebo přírodě blízkých lesů mají mimořádný význam nejen pro péči o biologickou rozmanitost a omezování dopadů probíhajících a očekávaných změn podnebí a přizpůsobování se jim, ale i z hlediska kvality života lidí včetně zdraví, zejména v rozvojových zemích. Východiskem proto zůstává skutečně udržitelné využívání lesních ekosystémů v celém světě.

Proč zrovna sázení stromů?

Sazení stromů je jednou z nejlepších věcí, které můžeme udělat pro naši planetu. Stromy jsou klíčovými prvky naší biosféry, neboť poskytují kyslík, čistí vzduch a zabraňují erozi půdy.

První důvod, proč je sázení stromů důležité, spočívá v jejich schopnosti snižovat úroveň oxidu uhličitého v atmosféře. V průběhu fotosyntézy stromy absorbují oxid uhličitý a ukládají ho do svých tkání. V průběhu celého života stromů je tak z atmosféry odebírána obrovská množství CO2. Tento proces je zásadní pro boj proti klimatickým změnám, neboť oxid uhličitý je jedním z hlavních skleníkových plynů způsobujících globální oteplování.

Další důvod, proč je sázení stromů důležité, spočívá v jejich schopnosti zlepšovat kvalitu vzduchu. Stromy absorbují škodlivé látky v ovzduší, jako jsou například oxidy dusíku, oxidy síry a částice. Tento proces pomáhá snižovat zdravotní rizika pro obyvatele, kteří trpí astmatem, alergiemi a dalšími respiračními problémy.

Posledním důvodem, proč je sázení stromů důležité, je jejich schopnost chránit půdu před erozí. Přírodní katastrofy, jako jsou například záplavy a sesuvy půdy, jsou významným problémem, se kterým se mnoho zemí potýká. Sazení stromů a vytváření lesů může pomoci snížit tento problém tím, že kořeny stromů chrání půdu před erozí.

Celkově lze tedy říci, že sázení stromů je velmi důležitým krokem pro ochranu naší planety a boj proti klimatickým změnám. Ať už jste jednotlivec, firma nebo vláda, můžete přispět k tomuto úsilí tím, že podpoříte sázení stromů a péči o stávající lesy.

 

Děkujeme za Vaši podporu v tom, co děláme.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.

Porovnejte nabídky